PPT 实战培训课程
关注次数:169
主讲老师: 课程管理员
学习费用: 未设置价格(非免费课程)
课程介绍
课程章节 
课程公告
交流咨询
学习目标:
通过本次学习,使大家掌握PPT报告编辑的要点。
一份优秀的PPT报告需要符合的四个原则:1、逻辑清晰2、信息适量3、风格一致4、图文并茂
1. PPT报告第一讲 购买
2. PPT报告第二讲 购买
3. PPT报告第三讲 购买
4. PPT报告第四讲 购买
主讲老师
课程管理员
金牌讲师
学员
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   赵田
 •   李云瑞
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   罗依梦
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   周思梦
 •   (无名)
 •   吴向斐
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   王昶鑫
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   (无名)
 •   (无名)
资讯